Privacy verklaring

Massage praktijk Annelies Arnoldus verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de algemene verordening gegevens bescherming AVG.

De massage praktijk wordt beheerd door:

Annelies Arnoldus
De Kellsche Vicarij 11
6986 BE Angerlo

Kvk: 098997178

Welke gegevens verzamelt Praktijk Annelies Arnoldus Massages

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Via mijn website kunt u geen gebruik maken van een contactformulier om persoonsgegevens achter te laten. Op mijn site www.anneliesarnoldusmassages.nl worden geen gegevens opgeslagen en/of bewaard. Contact en verzamelen van gegevens gaan via telefonisch contact en/of e-mail.

Wanneer je een consult, behandeling wilt aanvragen, kan ik om de volgende gegevens vragen:

Naam / Telefoonnummer / Bewaar termijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is in relatie tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Ik heb een wettelijk geheimhoudingsplicht.